آکاایران: 11 توصیه مفید در رفلاکس معده کودک

آکاایران: برگشتن اسید معده به مری را رفلاکس می نامند. رفلاکس در نوزادان به شکل بالا آوردن شیر به چشم می خورد. دریچه پایین مری به صورت یک زبانه وظیفه دارد مانع از برگشت محتویات معده به داخل مری شود. قاعدتا هنگام بلع غذا این دریچه باز می شود و بعد از اتمام عمل این دریچه بسته می شود تا مری و سایر اعضا ازتماس با اسید معده در امان باشند. اما گاه در برخی نوزادان این دریچه به حال استراحت فرو میرود