در اوان بارداری تولدنوزاد، باید زن باردار خود را چنانکه لازم و مناسب حال است مراعات کند . ما در ا ین باره دستوراتی می دهیم که هر زنی در حالت بارداری، آن را کاملا اجرا کند بهره بیند و با مشکلات غیرمنتظره روبرو نمی شود :

توصیه های دوران بارداری و پس از زایمان

 

1. در سراسر دوران بارداری باید شکمشان نرم باشد و از یبوست بپرهیزند
2. اگر یبوست شدید داشتند شیر خِشت (نوعی صمغ گیاهی با خاصیت ملین) و امثال آن بخورند تا لینت یابند
3. ورزش نه شدید و نه بسیار ناچیز بلکه ورزش با شدت متوسط بکنند
4. به آرامی پیاده روی نمایند اما آن هم نه بیش از اندازه که به افراط
5. باید به هیچ وجه حرکات بسیار شدید بکنند و نباید از جایی به جایی بپرند
6. باید از ضربت خوردن و بر زمین افتادن برحذر باشند
7. از پرخوری و عصبانیت، بپرهیزند
8. باید کوشش کنند که اندوهگین نباشند و بسیار غم نخورند . خلاصه از هرچه سبب سقط جنین می شود باید بپرهیزند. به ویژه در ماه اول حاملگی تا مدت بیست روز و مخصوصا در هفته اول باردار شدن به مدت سه روز باید از مراعات این دستورات غافل نباشند و از هرچه بچه را تکان می دهد دوری جویند و هرچه را که در باره نگهداری جنین نوشته ایم مو به مو اجرا کنند.
9. از سردنده های نزدیک شکم به پایین خود را با پارچه ای نرم پشمی بپوشانند
10. غذایشان نان خوب و برشته با شورباهای ساده و شورباهای زیره ای باشد
11. نباید هیچ تند مزه ای یاتلخ مزه ای رابخورند .

توصیه های پس از زایمان :

همین که مادر نوزاد را به دنیا آورد باید خود را بپوشد که سرما نخورد، کوشش کند خون کافی بیرون دهد و غذای خوب و مناسب حال بخورد . نباید به طور ناگهانی به غذاهای پرمایه و دیرهضم هجوم آورد . مبادا زیاده از حد لازم گرمی به درونش راه یابد و نیروی تغییردهنده کبد را ناتوان کند و تشنگی زیاد بر او دست یابد.
خونریزی ایام بعد از زایمان، حرکت ها و نوبت هایی دارد . در وهله اول تشویش و درد همراه دارد . اگر خون زایچگی از بیست روز گذشت و تا بیست و چهار روز فروکش نکرد یا بعد از فروکش کردن باز برگشت، معلوم می شود که حالت غیرطبیعی است، که حتما باید مادر، خود را پاکسازی کند.


منبع:راسخون