صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

راه بردهایی برای پیش گیری از اضطراب امتحان

راه بردهایی برای پیش گیری از اضطراب امتحان را در آکاایران ببینید

آکاایران: راه بردهایی برای پیش گیری از اضطراب امتحان

آکاایران: اگر مسائلی را که به عنوان عوامل موثر در اضطراب امتحان بیان شد , به دقت ملاحظه کنیم , در واقع روش های پیش گیری نیز خود به خودمشخص خواهد شد.توصیه ها و راه بردهای زیر دراین زمینه می توند مفید باشد : – هدف امتحان باید ارزیابی دانسته های دانش آموزان باشد و نه […]
اگر مسائلی را که به عنوان عوامل موثر در اضطراب امتحان بیان شد , به دقت ملاحظه کنیم , در
واقع روش های پیش گیری نیز خود به خودمشخص خواهد شد.
توصیه ها و راه بردهای زیر دراین زمینه می توند مفید باشد : – هدف امتحان باید ارزیابی دانسته های
دانش آموزان باشد و نه نادانسته های آن ها .
– در ارزش یابی میزان یادگیری دانش آموزان نباید فقط نمره امتحان را ملاک و معیار قرار داد و از
دیگر شیوه های ارزش یابی نیز باید استفاده کرد .
– محیط خانه و مدرسه و جو عاطفی حاکم بر آن ها باید دور از تنش های عاطفی و مشاجره
و اختناق باشد .
– برخورد معلمان و مراقبان با دانش آموزان د رکلاس و جلسه امتحان باید درست , اطمینان بخش و امیدوار
کننده باشد .
– فضا و جو حاکم بر جلسه امتحان را باید خیلی دوستانه , غیر رسمی و طبیعی جلوه داد .
– قبل از امتحانات اصلی از امتحانات فرضی و آزمایشی به منظور آشنا سازی دانش آموزان با سوالات و نحوه
امتحان استفاده کرد .
– از برگزاری امتحانات بسیار سخت اجتناب کرد و در طراحی سوالات , متوسط دانش آموزان را در نظر گرفت
.
– از برگزاری امتحان با وقت بسیار اندک اجتناب کرد .
– سوالات دشوار را باید در شماره های آخر قرار داد.
– نوع و تعداد سوالات می بایست با توان ذهنی دانش آموزان و مدت زمانی که در اختیار آن ها
قرار داده می شود , متناسب باشد .
– از طرح سوالاتی که کاملا جنبه حفظ کردنی دارند حتی الامکان باید اجتناب کرد .
– از آن که اضطراب امتحان با عزت نفس رابطه معکوس دارد , باید عزت نفس دانش آموزان را افزایش
داد .
– باید ترس از شکست را دانش آموزان دور ساخت .
– باید ارزیابی شناختی و تصویر ذهنی دانش آموزان از خود و توان مندی هایشان را از طریق ارائه باخوردهای
درست , واقع گرایانه ساخت .
– باید به دانش آموزان توصیه کرد که با آمادگی بیش تری در جلسه امتحان حاضر شوند , کم تر
به اهمیت امتحان فکر کنند و امتحان را صحنه مبارزه و و جنگ در نظر نگیرند .
– انتظارات و توقعات والدین و معلمان از دانش آموزان باید متناسب با توانایی ها و استعداد های آن ها
باشد .
– از مقایسه کردن دانش آموزان با هم دیگر باید اجتناب کرد .
در صورت لزوم هر فرد با خودش مورد مقایسه قرار گیرد .
– از مدرک گرایی و ارزش بیش از اندازه قائل شدن برای نمره باید اجتناب کرد .
– باید همواره تفاوت های درون فردی و بین فردی دانش آموزان را مدنظر قرار داد .
– سرانجام باید روش های درست مطالعه را به دانش آموزان آموزش داد.
khschool.ir
.

منبع : persianv.com